/

9 Kasım 2017

3M Türkiyede 30. Yılını Kutluyor

Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) tarafından Türkiye Ekonomisin gidişatı ve bunu etkileyen iç ve dış faktörler konulu panel düzenlenmiştir. Panel, konuşmacı olarak Prfo. Dr. Asaf Savaş AKAT, Prof. Dr. Kerem ALKİN ve moderatör olarak Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in katılımıyla gerçekleşmiştir. Ankara’nın önemli bir çok sanayicis ile birlikte Kemipaz’da bu panele katılmıştır.