Soluma, biyolojik tehlikeler için tek maruz kalma yolu değildir. Enfeksiyon, yutma, deri ve mukoza zarı penetrasyonu (gözler dahil) ve hayvan ve böcek ısırıkları gibi diğer maruz kalma yollarından ortaya çıkabilir.Deri ve mukoz membran penetrasyonu, aerosollerle doğrudan temas yoluyla veya ikincil olarak – örneğin kontamine bir yüzeye dokunup daha sonra bir mukoza zarına dokunmak suretiyle de ortaya çıkabilir.

Bir hastalığın nasıl yayıldığının bilinmesi, yayılmasının önlenmesinde hangi tür tedbirlerin yararlı olduğunu bildirir. Hastalık temas yoluyla yayılabilirse, yüzeylerin kontamine olmasını önlemek ve el hijyeni çok önemli olacaktır. Verilen nefes içinde bulunan aerosoller yoluyla yayılmayı azaltmak için enfekte kişiler tarafından cerrahi maskeler giyilebilir.Sağlık görevlisinin mukoza zarlarını (gözler, burun ve ağız) büyük kan spreylerinden ve diğer vücut sıvılarından korumak için cerrahi maskeler, güvenlik gözlükleri veya gözlükler ve yüz koruyucuları kullanılabilir.Solunum koruma cihazlarının kullanımı da uygun olabilir.

Boyutları mikron altı ila 100 μm arasında değişen parçacıklar uzun süre havada kalabilirler (2). 100 μm’den küçük parçacıklar burun, ağız ve boğaz içine girebilir ve solunabilir olarak kabul edilir. ”10 μm’den daha küçük parçacıklar büyük bronşiyollere ulaşabilir ve “torasik” fraksiyon olarak kabul edilir ve yaklaşık 5 μm’den daha küçük nesneler akciğere girebilir ve “solunabilir” fraksiyon olarak kabul edilir (3).

Hiçbir solunum koruma cihazı, virüsler ve bakteriler gibi tüm partiküllerin solunmasını engellemeyeceğinden, solunum cihazları maruz kalma, enfeksiyon ve hastalık riskini ortadan kaldıramaz.

Bioaerosoller yaşayan veya yaşayan organizmalardan kaynaklanan havadaki partiküllerdir (4). Mikroorganizmalar ve fragmanları, toksinleri ve tüm canlı türlerinden partikül atıkları içerir.

Yukarıda bahsedildiği üzere hastalıklar, aerosollerin solunması da dahil olmak üzere birçok yolla bulaşabilir. Uygun şekilde takıldığında, seçildiğinde, kullanıldığında ve bakımı yapılanpartikül giderici solunum cihazlarının aerosol miktarını azalttığı gösterilmiştir (biyolojik aerosolve biyolojik olmayan aerosoller). Aksine, çoğu cerrahi maske sıkıca kaplanacak şekilde tasarlanmamıştır ve araştırmalardoğru şekilde kullanılan sertifikalı solunum cihazı tarafından sağlanan kirletici madde azaltma seviyesine ulaşmadıklarını göstermiştir. Biyolojik partiküllerin filtrelenip filtrelenemeyeceği konusunda sorular olup biyolojik olmayan partiküllerin yanı sıra araştırmalar, solunum filtresinin biyoarosolleri debenzer şekilde solunan havadan ayrıştıracağını göstermektedir.

Bioaerosolleremaruziyeti azaltmak için solunum koruması gerektiğinde, kullanıcı DSÖ, CDC veya yerel otoriteler tarafından sertifikalı bir solunum koruma cihazı (maske) seçmelidir.

Son zamanlarda, bazı hava kaynaklı biyolojik tehlikelere karşı korunmaya yardımcı olmak için solunum cihazlarının kullanımına olan ilgi artmaktadır. Hastalıklar

havadaki biyolojik organizmaların solunmasından kaynaklanabilecek tüberküloz (TB), Hantavirüs, şarbon, koronavirüsler (SARS, MERS ve diğerleri dahil) ve influenza. Biyolojik tehlikeler, ajanın kendisi gibi (şarbon sporu) yada toz, sis veya damlacık çekirdeği gibi havaya karışan başka bir malzemeye binen ajan olarak havada bulunabilir.Genellikle havadaki virüsler normalde diğer partiküllere bağlanır venadiren çıplak organizmalar olarak bulunur(1).

Bu biyoarosollerin solunması, solunum maskeleri takarak azaltılabilir.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok ulusal sağlık otoritesi, solunum yolu kullanımı için, hastalığın hava yoluyla bulaşma potansiyelinin mevcut olduğuna inandıkları yerdeçok sayıda öneride bulunmuşlardır. yapmışlardır.Biyoaerosolleremaruziyeti azaltmaya yardımcı olacak solunum maskelerinin seçimi ve kullanımı için hususlar aşağıdakileri içerir:

• Filtrasyon

• Filtre üzerinde mikroorganizmaların hayatta kalması

• Bioaerosolün potansiyel tekrar havaya karışması

• Solunum cihazının tekrar kullanımı

• Solunum cihazının uyumu ve atanan koruma faktörü

SOLUNUM KORUMA CİHAZI (PARTİKÜL MASKESİ)

Solunum koruma cihazı (PARTİKÜL MASKESİ), kullanıcıya tehlikeli bir atmosferin solunmasına karşı solunum koruması sağlamak için tasarlanmış bir cihazdır.

Partikül maskeleri şu şekilde mevcuttur:

1. Filtrenin neredeyse tüm solunum cihazı olduğu, bir yarım yüz (bazen tek kullanımlık solunum cihazı olarak da adlandırılır)

2. Partikül filtreli elastomerik (tekrar kullanılabilir) yarım yüz

3. Partikül filtreli elastomerik (tekrar kullanılabilir) tam yüz

4. Partikül filtresi içeren elektrikli hava temizleme respiratörü (PAPR)

Yaygın olarak tek kullanımlık filtreleme yüz maskeleri (FFR) (diğer adıyla partikül maskesi) aşağıda gösterildiği gibidir. Önemli Not; Bu tip FFR’lar kesinlikle yıkanamaz/temizlenemez

Aşağıdaki görselde soldan sağa tek kullanımlı yarım yüz, Partikül filtreli elastomerik (tekrar kullanılabilir) yarım yüz ve tam yüz ve PAPR sistemleri görülebilir.

Aşağıdaki görselde bu maskelerin özellikleri, avantajları ve sınırlamaları belirtilmiştir.

 

FİLİTRASYON

 

Biyolojik ajanlara karşı solunum cihazlarının kullanımı ile ilgili bir dizi soru gündeme gelmiştir.Birincil soru, partikül solunum cihazlarının mantar sporları (2 ila 5 μm), bakteriler (0,3 ila 10 μm) veya virüsler (0,02 ila 0,3 μm) gibi küçük parçacıkları filtreleyip filtreleyemeyeceğidir (9). Çeşitli organizmaların fiziksel boyutu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, biyolojik organizmalar toz, kan, tükürük vb.Dahil olmak üzere diğer parçacıklar üzerinde taşınabilir.

 

Öksürme veya hapşırma ve konuşmadan kaynaklanan damlacıklar, damlacık havada hızla kuruyarak damlacık çekirdeğini oluşturur.Öksürük, hapşırma ve konuşmadan üretilen damlacık çekirdeklerinin, mikronaltıdan 20 mikrona kadar değiştiği bulunmuştur (10) (11). İnfluenza virüsleri ve diğer virüsler, ekshale edilen nefesten toplanmıştır (12). Mikobakteriyel Tüberküloz 1 μm’den daha az ila 5 mikrondan daha fazla olabilir (13) (14). İnfluenza virüsleri içeren havadaki partiküller, influenza hastaları içeren hastane odalarının havasından örneklenmiş ve 1 μm’den küçük ila 4 mikron’dan daha büyük boyutta olduğu bulunmuştur (15).Filtrasyon mekanizmalarını anlamak, bu partiküllerin partikül maskeleri tarafından filtrelenip filtrelenemeyeceğine yardımcı olabilir.

 

Birçok partikül maskesi, partikülleri yakalamak için dokunmamış bir elyaflı filtre ortamı kullanır.Fiberler arasındaki boşluklar nedeniyle çoğunlukla hava olan birçok katmandan oluşan bir ağ oluşturmak için çapraz olarak 1 μm’den 100 μm’den küçük elyaflar.Nefes alabilirliğe izin veren lifler arasındaki bu boşluklardır.Parçacıklar, filtre ortamının katmanlarından akarken yakalanır veya sıkışır ve bir parçacık, bir dizi farklı mekanizma nedeniyle bir fibere bağlanır.Bunlardan en yaygın olanları yerçekimi çökmesi, eylemsizlik etkisi, kesişme, yayılma ve elektrostatik çekimdir.

 

Bir parçacığın nasıl yakalandığını anlamak için, önce havanın filtre ortamından hareketini düşünmek gerekir.Bir lif etrafındaki havanın yolu, hayali akım çizgileri cinsinden tarif edilebilir.Hava tarafından taşınan herhangi bir parçacık, büyük ölçüde parçacığın boyutuna (aerodinamik çap) bağlı olarak akış çizgileri içinde kalabilir ya da kalmayabilir.

 

Yavaş hareket eden hava akımlarında çok büyük partiküller (<100 μm) yerçekimi nedeniyle çökebilir.Bununla birlikte, solunabilir partiküllerin çoğu bu mekanizma için çok küçüktür.0.6 μm çapın üzerinde solunabilir parçacıklar tipik olarak kesişme/çarpışma ve çekim etkisiyle etkili bir şekilde yakalanır (16). Bir parçacık, eylemsizliği nedeniyle bir lif etrafındaki bir hava akımını takip edemediğinde ve bunun yerine fibere çarptığında eylemsizlik etkisi meydana gelir.Kesişme/Çarpışmamekanizmasında, parçacık akış çizgisini tutar, ancak bu akış çizgisi doğal olarak parçacığı elyafla temas edecek kadar yakına getirecektir.

 

Buna karşılık, difüzyon 0.1μm’den küçük partiküller için çok etkilidir.Hava moleküllerinin rastgele hareketleri bu çok küçük parçacıklarla çarpışır ve bir lifle temas edene kadar akış çizgileri arasında dolaşmalarına neden olur.

 

Partikül filtrasyonunun meydana geldiği çeşitli mekanizmalar nedeniyle, en küçük parçacıkların filtrelenmesi genellikle en zor parçacıklar değildir.Çoğu partikül filtresi, 0.05-0.5 μm arasında bir yerde daha düşük filtrasyon verimliliğine sahip bir bölgeye sahiptir (1). Bu aralıktaki partiküller difüzyonla daha az etkili bir şekilde itilecek kadar büyük, ancak kesişme veya çarpma ile daha az etkili bir şekilde yakalanacak kadar küçüktür.En fazla nüfuz eden partikül boyutu (MPPS), filtre ortamına, hava akışına ve partikül üzerindeki elektrostatik yüke bağlı olacaktır.Elektrostatik çekim kullanan filtrelerde MPPS biraz daha küçük boyut aralığına kaydırılmış olabilir.

 

3M tarafından test edilen, piyasada bulunan altı farklı ABD N95 filtreli yüz maskesi respiratörünün filtreleme verimlilikleri Aşağıdaki Şekil’in sol tarafında gösterilmiştir.Ortalama filtreleme verimliliği, dakikada 85 litre akış hızında farklı boyutlardaki sodyum klorür parçacıklarının bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir.

 

 

Aynı solunum modelinin farklı örnekleri arasında ve farklı modeller arasında değişkenlik olsa da, MPPS (MostPenetratingParticle Size) çapı 0.04 ila 0.1 um arasında olan parçacıklar içermiştir.Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, MPPS’den daha küçük veya daha büyük parçacıklar daha yüksek filtrasyon verimliliği ile yakalanır.Difüzyon yoluyla filtreleme (en çok 0,1 μm’den küçük partiküller için fark edilir), partikül boyutu azaldıkça artar.Diğer araştırmalar, filtre verimliliğinin 0,003 μm kadar küçük parçacıklar (virüsinkinden çok daha küçük) için bile azalan parçacık boyutu ile arttığını doğrulamaktadır (17).

 

Bir hapşırıktan boyut dağılımı yukarıdaki şekilin sağ tarafında gösterilmektedir (18). Damlacık çekirdeklerinin çoğunun MPPS’den daha büyük olduğuna dikkat edilmelidir.Başka bir deyişle, mikroorganizmalar içerebilen damlacık çekirdekleri, bu solunum cihazları tarafından yüksek verimlilikle filtrelenecektir.

 

Sıkça ifade edilen bir soru, biyolojik aerosollerin, biyolojik olmayan aerosollerle aynı solunum filtreleriyle tutulup tutulamadığıdır.Solunum filtrelerinin Mikobakteriyel Tüberküloz (TB) için etkinliği konusundaki endişeler nedeniyle, biyoaerosoller kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır.Bu filtre değerlendirmeleri çeşitli test koşulları (akış, nem), çeşitli şekilleri temsil eden biyolojik türler (küreler, çubuk ve çubuk / küre şekli) ve boyutları, filtre performans seviyeleri ve değişen filtre malzemeleri (mekanik ve elektrot; polipropilen ve fiberglas) üzerinde gerçekleştirilmiştir.Bu deneyler (19-24), benzer fiziksel özelliklere sahip biyolojik aerosollerin ve biyolojik olmayan aerosollerinfiltrasyonunda önemli bir fark bulamamış olup, başka bir deyişle, filtrasyon verimliliği, parçacığın orijininden ziyade parçacık boyutuna dayanmaktadır (25-28).

 

PARTİKÜL MASKELERİ SOLUNUM SINIFLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

Bazen tek kullanımlık solunum maskeleri olarak adlandırılan filtreli yüz maskeleri (FFR-FilteringFacepieceRespirator – ParticulateRespirator), dünya çapında çeşitli düzenleyici standartlara tabidir.Bu standartlar, solunum cihazlarının belirli bir standarda uygun olduğunu iddia edebilmeleri için gerekli bazı fiziksel özellikleri ve performans özelliklerini belirtir.Pandemi veya acil durumlar sırasında, sağlık yetkilileri solunum maskesi önerileri verirken, örneğin bazı popülasyonların “N95, FFP2 veya eşdeğeri” bir solunum cihazı kullanması gerektiğini belirten bu standartlara sıklıkla başvururlar.

 

Partikül maskeleri, yerel sertifikasyon standartlarına göre performanslarına göre sınıflandırılır.ABD’de testler Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından yapılır.Avrupa’da solunum maskeleri ilgili Avrupa Standardına göre test edilmiştir ve KKD Direktifi 89/686 / EEC veya yeni KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425’e göre onaylanmıştır.

 

Aşağıda Farklı FFR Performans standartları listelenmiştir.

 

• N95 (United States NIOSH-42CFR84)

• FFP2 (Europe EN 149-2001)

• KN95 (China GB2626-2006)

• P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012)

• Korea 1st class (Korea KMOEL – 2017-64)

• DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018)

 

Filtrasyon verimliliği, sertifikasyon için değerlendirilen performans parametrelerinden biridir.Filtrasyon verimliliği testleri çok katı olacak şekilde tasarlanmıştır.Aşağıdaki tabloda, ABD ve Avrupa standartlarına göre bazı minimum filtrasyon gereksinimlerini içermektedir.Aerosol tipi, partikül boyutu, akış hızı, aerosolün Boltzmann denge durumuna şarj nötralize edilip edilmediği gibi performansı etkileyen birçok test değişkeni vardır.

 

 

Yukarıdaki oranlarda fitre boyunca partiküllerin nüfuz etmesinin, kirletici maddelere olası maruz kalma kaynaklarından sadece biri olduğu unutulmamalıdır.

 

Aşağıdaki özet tabloda gösterildiği gibi, bu standartları karşıladığı onaylanan respiratörlerin, standartlarda belirtilen ve uygunluk testi sırasında onaylanan performans gereksinimlerine dayanarak birbirine çok benzer şekilde çalışması beklenebilir.

 

CERRAHİ MASKE VE PARTİKÜL KORUMA MASKELERİ

 

Cerrahi maske, enfeksiyonun kullanıcının dışarıya çıkardığı nefesten potansiyel olarak duyarlı kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir enfeksiyon kontrol cihazıdır (6). Cerrahi maske, kullanıcı tarafından atılan büyük damlacıklar için bir bariyer sağlayarak çevrenin kirlenmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, cerrahi maskeler solunum maskeleriyle aynı şekilde test edilmediğinden, herhangi bir “filtrasyon etkinliği” iddiası, solunum maskeleriyle doğrudan karşılaştırılamaz (7) (8). Cerrahi maske, sıvı sıçramalarına veya yüksek hızlı akışlara karşı kullanıcının maruziyetini azaltma kabiliyeti açısından da test edilebilir.Çoğu cerrahi maske yüze sıkıca yapışacak şekilde tasarlanmamıştır ve araştırmalar, NIOSH sertifikalı bir maske tarafından sağlanan kirletici madde azaltma seviyesine ulaşmadıklarını göstermiştir (8) (9). Bunun hem laboratuvar çalışmalarında (8) hem de sağlık işyerlerinde (9) doğru olduğu bulunmuştur.N95 solunum cihazı takan çalışanlar, tıbbi maske takmayan çalışanlar ve hiçbirini takmayan çalışanlar arasında enfeksiyon oranları izlendiğinde, N95 solunum cihazlarının bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı önemli ölçüde koruyucu olduğu, ancak cerrahi maskelerin olmadığı tespit edilmiştir (9). Cerrahi maskelere OSHA tarafından koruma faktörleri atanmamıştır ve solunabilir havadaki partiküllere maruz kalmayı azaltmak için güvenilmemelidir.

 

Partikül Filtrasyon Verimliliği (PFE) testi, sağlık cerrahi maskeleri için bir kalite göstergesidir.PFE testi, solunum koruma performansının bir göstergesi değildir.NIOSH N95 test yöntemi ile test edildiğinde, çok yüksek (>% 95) PFE’ye sahip bir cerrahi maskesinin filtre kabiliyeti  % 70’den az verimli olabilir.Cerrahi maskesi PFE testi ve NIOSH filtrasyon etkinliği testinin sonuçları karşılaştırılmamalıdır.

 

Bazı durumlarda, sertifikalı bir maske de cerrahi maske özelliklerine sahip olabilir.Bunlar bazen “Cerrahi N95 Solunum Maskeleri” olarak adlandırılır.Bu ürünler, kullanıcı tarafından atılan büyük damlacıkların bloke edilmesine yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda daha küçük parçacıkların filtrelenmesinde etkinliğe sahip oldukları ve yüze sıkıca oturacak şekilde tasarlandığı gösterilmiştir.

 

Aşağıda cerrahi maske, N95 maske ve N95 Cerrahi Maskelerin uygulama alanlarını ve özelliklerini gösteren  şema bulunmaktadır

 

 

Aşağıda 3M Gamında bulunanN95 maske ve N95 Cerrahi Maskelerin karşılaştırma tablosu bulunmaktadır. Bu şemadan görülebileceği üzere N95 cerrahi maskelerin partikül maskelerinden farklı olarak cerrahi maske onayları ve sıvı dayanımı bulunmaktadır.

 
 

N95 Cerrahi Maske Görselleri

 
 

SOLUNUM MASKELERİÜZERİNDEKİ VALFLER

Bir solunum cihazının üzerindeki ekshalasyon valfinin amacı, nefes verme sırasında solunum direncini azaltmaktır;solunum cihazının solunum koruması sağlama yeteneğini etkilemez.Valf nefes verme sırasında solunan havanın maskeden çıkmasına ve daha sonra nefes alma sırasında sıkıca kapanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır, böylece solunan havanın valfe valf içinden girmesine izin verilmez.

 

Bir valf, bir solunum cihazının bir kullanıcının biyoaerosolleremaruziyetini azaltmaya yardımcı olma yeteneğini değiştirmese de, hastalık belirtileri sergileyen bir kişi, valfli bir solunum cihazı takmamalıdır, çünkü ekshalasyon partikülleri solunum yoluyla valfi terk edebilir ve çevreye girebilir, potansiyel olarakdiğer insanları enfeksiyon yayabilir.

 

PARTİKÜL MASKESİNİN DOĞRU KULLANIMI VE KORUMA KABİLİYETİ

 

Yüzle maske arasından sızıntı, uygun olmayan bakım nedeniyle sızıntı veya gerektiğinde gaz maskesi takmama gibi diğer potansiyel kaynaklar maruz kalmaya filtre penetrasyonundan daha fazla katkıda bulunabilir.Bu faktörlerin her biri ele alınmalı ve kontrol edilmelidir.Örneğin, yüze sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanan tüm parçacık solunum maskeleri uygun uyum test yöntemleri  kullanılarak uygunluk testi yapılabilir. Kullanıcılar, solunum cihazlarını nasıl kullanacakları ve koruyacakları ve potansiyel maruz kalma sırasında her zaman giymenin önemi konusunda eğitilmelidir.

 

Ayrıca solunum cihazlarının havadaki kirleticilere maruz kalmayı azaltmaya yardımcı olduğunu, ancak tüm partiküllerin solunmasını önlemediğini unutmayın. Sonuç olarak, uygun şekilde seçildiğinde, kullanıldığında ve bakım yapıldığında, solunum cihazları biyolojik olmayan partiküllerin çoğu için güvenli olduğu düşünülen konsantrasyonlara maruz kalma riskini azaltabilir. Bununla birlikte, biyolojik partiküller için güvenli maruziyet seviyeleri belirlenmediğinden maruz kalma, enfeksiyon veya hastalık riskini ortadan kaldırmazlar. Birçok ülkede, solunum cihazı tipleri veya sınıflarına “atanmış koruma faktörü” veya APF (AssignedProtectionFactor) verilir. APF, solunum cihazının etkili bir solunum koruma programına göre kullanıldığında maruziyeti azaltması beklenen yeteneğidir. Örneğin 10 APF, bir solunum cihazının uygun şekilde seçildiğinde, kullanıldığında ve korunduğunda maruz kalmayı 10 kat (veya% 90) azaltabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, bir filtre varsayımsal olarak %100 verimli olsa bile, beklenen maruziyet azalması miktarı APF tarafından sınırlandırılacaktır. Hiçbir solunum cihazı tüm partiküllerin solunmasını engellemeyeceğinden, hiçbiri maruz kalma, enfeksiyon ve hastalık riskini tamamen ortadan kaldıramaz.

 

% 95 VERİMLİ BİR MASKEDE PARTİKÜLLERİN% 5’İNİN FİLTREDEN GEÇTİĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?

 

Tüm maskeler, havadan kaynaklanan tehlikelere maruz kalmayı azaltmaya, ortadan kaldırmaya yardımcı olmayacak şekilde tasarlanmıştır.Örneğin, N95 dereceli FFR’ler, NIOSH kriterleri kullanılarak test edildiğinde yağlı olmayan partiküllere karşı en az %95’lik bir filtreleme verimliliğine sahiptir.Filtrasyonu test etmek için kullanılan parçacıklar en nüfuz ettiği kabul edilen bir boyut aralığındadır.Bu nedenle, test yöntemleri, filtre ortamının her boyuttaki parçacıkları en az% 95 verimlilikle filtreleyebilmesini sağlar.

 

Filtre verimliliğinin tek başına bir solunum cihazı tarafından sağlanan havadan kaynaklanan tehlikelerdeki genel azalmayı belirlemediğini hatırlamak önemlidir.Maruziyeti azaltmada iki önemli belirleyici daha vardır: 1. Kullanıcıya uyum, 2. kullanım süresi.

 

FFR KULLANIMI İÇİN ZAMAN SINIRLAMASI VAR MI?

 

FFR takmanın herhangi bir zaman sınırı yoktur.Solunum maskeleri kirli, hasarlı veya nefes alması zor olana kadar giyilebilir.

 

Etkili olabilmesi için, bir solunum cihazının tehlikeli maruziyet süresi boyunca doğru bir şekilde kullanılması gerekir. FFR kullanan kişilerin, cihazı yemek ve içmek de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle çıkarmak için güvenli havalı bir alana gitmeleri gerekecektir.

 

Bununla birlikte, kullanıcılar, genellikle mümkün olduğunda kirli havalara uzun süre maruz kalmaktan kaçınmalıdır.

 

TEKRAR KULLANIM VE DEZENFEKSİYON

 

Yapılan bir çalışmada filtrede tutulan organizmanın respiratörünün iç yüzüne göçünü araştırdı ve solunum cihazının dikkatli bir şekilde taşınması ve saklanması koşuluyla, bir hafta sonra bile, iç kontaminasyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yeniden kullanılabileceği sonucuna vardı (29).

 

Genel olarak, yapılan tekrar kullanım çalışmalarında, özellikle organizmanın temas yoluyla yayılabileceği yerlerde, filtre kullanımı, yeniden kullanımı ve solunum cihazının atılması için dikkatli olunması önermektedir.Önlemler, maskeyi kullandıktan sonra eldiven kullanımını ve ellerin yıkanmasını içerebilir.Solunum cihazı kullanıcılarının maruz kalma nedeniyle ne zaman solunum cihazlarının imha edilmesini gerektirdiğinin farkında olması için eğitilmeleri gerektiğini önerilmiştir (30).

 

Ancak bu partikül maskelerini içinde bulunan partiküller yere atılma gibi etkenlerle tekrar havaya karışabildikleri için bu maskelerin doğru şekilde taşınması ve bertarafı önemlidir.

 

Özetle, kullanılmış maskeler her koşulda gerek kullanıcı gerekse çevre için risk teşkil etmektedir.

 

Özetle partikül maskeleri biyo-aerosollere karşı kullanıldığında, her kullanımdan sonra yerel atık imha kılavuzlarına göre dikkatli ve uygun bir şekilde atılmalıdır.Kullanım sırasında virüs, bakteri vb. İçeren partiküller filtre lifleri üzerinde yakalanır ve liflerin üzerinde kalır.Bu nedenle, kullanımdan sonra, solunum cihazının kullanılması veya saklanması hastalığın daha da yayılmasına neden olabilir.

 

 

 

 

SOLUNUM CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NASIL SAKLANIR?

 

FFR’ler, partikülleri filtrelemek ve yüze sızdırmazlık sağlamak için dikkatle tasarlanmıştır.Solunum cihazlarının durumunu doğru çalışabilmeleri için korumaya yardımcı olmak için, belirtilen depolama gereksinimlerine göre saklamak önemlidir.

Kullanım için gerekli olana kadar, solunum cihazları saklanmalıdır:

• Orijinal ambalaj gibi nefes alabilen bir çantada

• Tehlikesiz bir ortamda (temiz hava)

• Doğrudan güneş ışığından uzak

• Klima kontrollü bir alanda, nem ve sıcaklığı ambalaj üzerinde belirtilen kabul edilebilir aralık dahilinde

Bu, solunum cihazlarının iç mekanlarda, orijinal ambalajlarında, ezilemeyecek veya çarpıtılamayacakları yapılandırılmış bir depolama alanında saklanması gerektiği anlamına gelir.

 

Söz konusu cihazların son kullanma tarihi olduğu unutulmamalı ve son kullanma tarihine riayet edilmelidir.

 

(1)Hinds, W.C.:AerosolTechnology: Properties, BehaviorandMeasurement of AirborneParticles. New York: John Wiley&Sons, 1999.

(2)Lenhart, S.W.,Seitz, T., Trout, D. and N. Bollinger. Issuesaffectingrespiratorselectionforworkersexposedtoinfectiousaerosols: emphasis on healthcaresettings. AppliedBiosafety. 9(1):20-36; 2004.

(3) American Conference of GovernmentalIndustrialHygienists (ACGIH). Threshold Limit ValuesforChemicalSubstancesandPhysicalAgentsandBiologicalExposureIndices. ACGIH. 2009.

(4)American Conference of GovernmentalIndustrialHygienists: BioaerosolsAssessmentand Control, J. Macher (ed.), Cincinnati,OH: American Conference of GovernmentalIndustrialHygienists, 1999.

(5) EN 132:1999. RespiratoryProtectiveDevices – Definitions of terms&pictograms.

(6) AmericanIndustrialHygieneAssociation: Biosafety Reference Manual, 2nd ed., P.A. Heinsohn, R.R. Jacobs, and B.A. Concoby (eds.), Fairfax, VA: AmericanIndustrialHygieneAssociation, 1996.

(7). Rengasamy, S., Miller, A., Eimer, B.C. and R.E. Shaffer. Filtrationperformance of FDA-clearedsurgicalmasks. Journal of the International SocietyforRespiratoryProtection. 26:54-70; 2009.

(8). Oberg, T. and L. Brosseau. Surgical mask filterand fit performance. AmericanJournal of Infection Control. 36(4):276-282; 2008.

(9). MacIntyre, C.R.,Wang, Q., Rahman, B., Seale, H., Ridda, I., Gao, Z., Yang, P., Shi, W., Pang, X., Zhang, Y., Moa, A., and D.E. Dwyer. Efficacy of facemasksandrespirators in preventingupperrespiratorytractbacterialcolonizationandco-infection in hospitalhealthcareworkers. PreventiveMedicine. 62:1-7; 2014.

 

(10) Cole, E.C. and C.E. Cook: Characterization of InfectiousAerosols in HealthCareFacilities: An aidtoEffectiveEngineeringControlsandPreventiveStrategies. AmericanJournal of Infection Control. 26:453-64; 1998.

(11) Morawska L, Johnson GR, RistovskiZD,Hargreaves, M,Mengersen K, Corbett S, Chao CYH, Li Y, and D. Katoshevski. Size distributionandsites of origin of dropletsexpelledfromthehumanrespiratorytractduringexpiratoryactivities. J AerosolSci40:256–269; 2009.

 

(12) Stelzer-Braid, S.,Oliver, B.G., Blazey, A.J., Argent, E., Newsome T.P., Rawlinson, W.D., and E. R. Tovey. 2009. Exhalation of RespiratoryVirusesbyBreathing, Coughing, andTalking. J MedVirol. 81:1674-1679; 2009.

(13) CentersforDisease Control andPrevention. GuidelinesforPreventingtheTransmission of MycobacteriumTuberculosis in Heath-careFacilities. MMWR Morb. MortalWkly. Rep. 43 (RR-1—RR-13); 1994.

(14). Fennelly, K.P. et al.:Cough-GeneratedAerosols of MycobacteriumTuberculosis: A New MethodtoStudyInfectiousness. Am. J. Resp. Crit. Care. 169:604-609; 2004.

 

(15) Blachere, F.M.,Lindsley, W.G., Pearce, T.A., Anderson, S.E., Fisher, M., Khakoo, R., Meade, B.J., Lander, O., Davis, S.,Thewlis, R.E., Celik, I., Chen, B., and D.H. Beezhold. Measurement of airborneinfluenzavirus in a hospitalemergencydepartment. ClinicalInfectiousDiseases. 48:438-40; 2009.

 

(16) Lee, K.W. and B.Y.H. Liu. On the Minimum EfficiencyandtheMostPenetratingParticle Size forFibrousFilters. AirPollution Control AssociationJournal. 30(4): 337-381; 1972.

 

(17) Heim, M.,Mullins, B.J., Wild, M., Meyer, J., and G. Kasper: FiltrationEfficiency of AerosolParticlesBelow 20 Nanometers. AerosolScience&Technology 39(8): 782 –789; 2005.

 

(18)Reist, P.C.,AerosolScienceandTechnology, 2nd Edition. p. 324; 1992.

 

(19) Chen, S.K.,Vesley, D., Brosseau, L.M., and J. H. Vincent. Evaluation of single-usemasksandrespiratorsforprotection of healthcareworkersagainstmycobacterialaerosols. Am. J. Infect. Control. 22:65-74; 1994.

(20) Brosseau, L.M.,McCullough, N.V. and D. Vesley. Mycobacterialaerosolcollectionefficiency of respiratorandsurgical mask filtersundervaryingconditions of flowandhumidity. Appl. Occup.Environ. Hyg. 12(6):435-445; 1997.

(21) McCullough, N.V.,Brosseau, L.M. and D. Vesley. Collection of threebacterialaerosolsbyrespiratorandsurgical mask

filtersundervaryingconditions of flowandrelativehumidity. Ann. Occup. Hyg. 41(6):677-690; 1997.

(22) Qian, Y.,Willeke, K., Grinshpun, S.A., Donnelly, J. and C.C. Coffey. Performance of N95 respirators: Filtrationefficiency

forairbornemicrobialandinertparticles. AIHA Journal. 59:128-132; 1998.

(23) Willeke, K.,Qian, Y., Donnelly, J., Grinshpun, S.A. and V. Ulevicius. Penetration of airbornemicroorganismsthrough a surgical

maskand a dust/mistrespirator. AIHA Journal. 57:348-355; 1996.

(24). Richardson, A.W.,Eshbaugh, J.P, Hofarce, K.C. and P.D. Gardner. RespiratorFilterEfficiencyTestingagainstParticulate

andBiologicalAerosolsunderModerateto High FlowRates. ECBC-CR-085; 2006.

 

(25) Garner, P.D.,Eshbaugh, J.P., Harpest, S.D., Richardson, A.W., and K.C. Hofacre. Viableviralefficiency of N95 and P100 respiratorfilters at constantandcylclicflow. J Occ. Environ. Hyg.10(10):564-572; 2013.

(26) Harnish, D.A.,Heimbuch, B.K., Husband, M., Lumley, A.E., Kinney, K., Shaffer, R.E., and J.D. Wander. Challenge of N95 filteringfacepiecerespiratorswithviable H1N1 influenzaaerosols. Infect. Cont. Hosp. Ep. 34(5): 494-499; 2013.

(27)  Balazy, A., M. Taivola, A. Adhikari, S.K. Sivasubramani, T. Reponenand S.A. Grinshpun. Do N95 respiratorsprovide 95% protectionlevelagainstairbornevirusesand how adequatearesurgicalmasks. Am. J. Infect. Control. 34:51-57; 2006.

(28) Eninger, R.M., Honda, T., Adhikari, A., Heinonen-Tanski, H., Reponen, T. and S. A. Grinshpun. FilterPerformance of N99 and N95 FacepieceRespiratorsagainstVirusesandUltrafineParticles. Ann. Occup. Hyg. 52(5):385-396; 2008.

 

(29) Johnson, B.,Winters, D.R., Shreeve, T.R. and C.C. Coffey. Respiratorfilterreuse test usingthelaboratorysimulantmycobacterium

tuberculosis (H37RA strain). J. Am. Biol. Saf. Assoc. 3:105-116; 1998.

(30)  Eninger, R.M.,Adhikari, A., Reponen, T., and S.A. Grinshpun. DifferentiatingBetweenPhysicalandViablePenetrations

WhenChallengingRespiratorFilterswithBioaerosols. Clean 36(7), 615-621; 2008.

 

(31) Bu bilgi notu 3M firmasının erişime açık ilgili bültenleri kullanılarak hazırlanmış olup her koşulda bu bilgi notundan önce yerel/uluslararası sağlık kuruluşlarının/otoritelerin önerileri ve talimatlarına ve üretici kullanım kılavuzlarına uygun hareket edilmesi önceliklidir.

 

 

Biyolojik Tehlikelere Olası Maruz Kalma (örn. Koronavirüsler) sonrası 3M Tekrar Kullanılabilir Elastomerik Yarım ve Tam Yüz Maskeleri veya 3M Motorlu Hava Temizleme Solunum Maskeleri (PAPR) için 3M Filtrelerinin yeniden kullanımı ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.