Anasayfa

Hakkımızda

Fabrikamız

Ürünlerimiz

Boya Bilgisi

Bayiliklerimiz

Projelerimiz

Referanslar

İletişim

Boya Bilgisi

KAPLAMA HATALARI

YAPIŞMA HATASI

DAMARLANMA

ALUMİNYUM KOROZYONU

YABANCI MADDE BATMASI

AĞARMA

KANAMA

KABARCIKLANMA

BUĞU

KÖPRÜLENME

FIRÇA İZLERİ

KÖPÜKLENME

TEBEŞİRLENME

İNCE ÇATLAK

YUMUŞAMA

GÖZENEKLENME

 

 

YAPIŞMA HATASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boyanın yüzeye veya altındaki boya katmanlarına tutunamaması. Olası Nedenler: Yüzey kirlenmesi veya yoğunlasma. Korunma: Yüzeyin uygun şekilde hazırlandığına ve yüzeyin temiz, kuru ve kirden arınmış olduğuna emin olunmalı. Doğru kaplama şartnamesi kullanılmalı. Tamir: Yapışma hatasının boyutuna bağlıdır. Yeterli hazırlığın ve üretici tavsiyesine uygun kaplama sisteminin uygulanmasından önce hatalı bölge uzaklaştırılmalıdır.

 

DAMARLANMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Timsah derisini andıran büyük çatlaklar. Çatlaklar alttaki katmana veya yüzeye kadar iniyor olabilir. Olası Nedenler: Boya yüzeyinin daha içerideki boyadan daha hızlı çekmesi nedeniyle oluşur. Fazla kalın film kalınlıgından ve boyanın sınırlı esnekliğinden olabilir. Ayrıca alt katman yumuşak veya üst katmanı sert olan filmlerde görülür. Korunma: Doğru malzemelerin ve şartnamenin kullanılması gerekir. Gereksiz kalınlıktan kaçınmak gerekir.

Tamir: Damarlanmanın boyutuna bağlıdır. Etkilenmiş tüm katmanlar uzaklaştırılmalıdır ve uygun alt ve üst katman uygulanmalıdır. Tavsiye edilen uygulama prosedürleri takip edilmelidir.

 

ALUMİNYUM KOROZYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya altındaki aluminyum korozyonu dolayısıyla kaplamada kabarcıklanma. Olası Nedenler: Kaplamada iğne delikleri. Nevle püskürtme ile yapılan korozyonu, gözenekler. Yetersiz kaplama kalınlıgı. Korunma: Doğru kalınlıkta doğru formüle edilmiş kaplama sistemi kullanılmalı. Tamir: Kumla ve tekrar kapla.

 

YABANCI MADDE BATMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kaplama filmine pürüzlü bir görüntü veren filmi kirletmiş olan partiküller, jel, topaklanmış malzemelerin bulunması. Olası Nedenler: Asıl neden boya yüzeyinin üstünde veya altında bulunan yabancı maddelerdir. Bu maddeler jellesmiş partiküller, havadan inen kum ve grit veya fıçalardan, merdanelerden gelen pislikler olabilir. Korunma: Kullanılan ekipmanlar ve çevre temiz olmalıdır. Kirlenmemiş boya kullanılmalıdır. Boya uygulaması dikkatli yapılmalıdır. Tamir: Tamir sorunun boyutuna bağlıdır. O katman aşındırılır veya tümüyle kaldırılır ve tekrar kaplanır.

 

AĞARMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kaplamanın renginin tümüyle uçması. Olası Nedenler: Hava etkisiyle solma veya kimyasal etmenler. Korunma: Stabil pigmentli renk veya kimyasal etmenlere dayanıklı bir sistem kullanılmalı Tamir: Ağarmış kısmı kaldırıp veya aşındırıp yeniden uygun kaplama sistemiyle kaplamak.

 

KANAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Alttaki boyadan çözünen renkli maddelerin nüfuz ederek boyayı lekelemesi ve renk kaymasına ve lekelere neden olması. Çoğunlukla bitüm veya katran ürünlerinin alkid tabanlı veya diğer geleneksel kaplamalarla sarılmasında görülür. Ayrıca emülsyon boyalarda da görülür. Olası Nedenler: Kanama genellikle önceki katmanın tekrar çözülmesi ile olur. Kanama katmanlarda güçlü çözücüler kullanıldıgında da olabilir. Korunma: Doğru malzemeleri ve kaplama şartnamesini kullanmalı. Uyumlu malzemeler kullanılmalı. Uygun sızdırmaz kaplama kullanılmalı. Tamir: Lekeli veya kirlenmiş katman uzaklaştırılmalı. Uygun sızdırmaz, çözünmeye izin vermeyen kaplama kullanılmalı. ( örneğin aluminyum pigmentli kaplama)

 

KABARCIKLANMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Alttaki yüzeyle tutunmanın azalması sonucu kuru boya filminde kabarcıklar olusması kabarcıklar sıvı, gaz veya kristaller içerebilir. Olası Nedenler: Yağ, kayganlaştırıcı, tuz, pas, nem, artakalan çözücü, hidrojen fazları,

çözünebilen pigmentler ile kirlenme sonucu bölgesel yapışma kaybı. Batırılması halinde ozmotik basınç sonucu da kabarcıklanma olabilir. Korunma: Doğru yüzey hazırlığı ve uygulaması temin edilmeli. Uygun bir kaplama

sistemi uygulanmalı. Tamir: Kabarcıklanmanın boyut ve tipine bağlı olarak, kabarcıklanmalı bölge veya tüm kaplama kaldırılmalı ve tekrar kaplanmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUĞU – AMİN TERLEMESİ (AMİN BLUSH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filmi üzerindeki buğu sonucu parlaklığın kaybedilmesi, rengin matlaşması. Olası Nedenler: Kürlenme esnasında boya filminin neme veya yoğunlaşmaya maruz kalması (amin ile kürlenen epoksilerde çok karşılaşılır). Havadaki karbondioksit ve rutubetle reaksiyona girerek “amine carbamate” denen bir reaksiyon ürünü oluştururlar. Bu beyazımsı ürünün devam edecek kat boyaları öncesinde yüzeyden uzaklaştırılması gerekmektedir. Oluşan tabaka yapışkanımsı olmasından dolayı “amine sweating” olarakta adlandırılır. Hatalı solvent de buğuya neden olur. Korunma: Doğru çevre koşullarında uygulama ve kürlenme yapılmalı, üretici tavsiyeleri izlenmeli. Tamir: Buğu temiz bez veya uygun çözücü ile uzaklaştırılmalı. En yaygın kullanılan yöntem solvent yada sıcak tatlı su ile silinmesi ve yıkanmasıdır. Gerektiğinde müşteri tavsiyeleri doğrultusunda alt ve üst kaplama yapılmalı.

 

KÖPRÜLENME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Çatlak, köse gibi içi bos aralıkların üzerinin kaplama malzemesinden bir film ile kaplanması. Bu, boya filminde çatlak, kabarcık, gevrek parçalar gibi zayıflıklara neden olabilir. Olası Nedenler: Yetersiz uygulama. Boya sisteminin fazla viskoz olusu. Fırça ile köse ve kaynak üstünün boyanmasındaki hata. Korunma: Köselere ve kaynaklara fırça ile çizgisel kaplama uygulanmalıdır, tüm çatlaklar kaplama öncesi doldurulmalıdır. Tamir: İyi yapısmayan boyayı uzlastır, yüzeyi, asındır, fırça ile çizgisel kapla ve tekrar kaplama yap.

 

FIRÇA İZLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filminin akmadığı durumlarda fırçalama sonrasında kuru boya filminde kalan istenmeyen izler. Ters yönlerde alternatif kaplamaların uygulandığı durumlarda oluşabilen tel örgü biçimi. Olası Nedenler: Fırçayla boya için fazla viskoz malzeme. Hatalı inceltici kullanımı. Yetersiz karıştırma veya uygulama tekniği. Karıştırılan tip boyaların alındıkları kapta fazla beklemesi. Korunma: Fırça sınıfı boya ve uygun inceltici kullanılmalıdır. Boya fırça ile kullanılacak biçimde inceltilerek kapta bekletilmelidir. Tamir: Fırça izlerinin boyutuna bağlı olarak, yüzeyi iyice aşındır ve uygun viskozitede boya ile tekrar kapla.

 

KÖPÜKLENME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya içindeki baloncuklar küçük kabarcıklar gibi görünür. Bunlar sağlam veya krater bırakarak patlamış olabilir. Fazla kalın boya filmlerinde özellikle sprey uygulandıysa ve bir de merdane uygulamasıyla, köpüklenme görülebilir. Bu kabarcıklanmayla karıştırılmamalıdır. Olası Nedenler: Kaplama içinde sıkışmış kuruma öncesinde kaçamamış hava / çözücü. Fabrikada batırma, elektrobiriktirme veya merdane kaplama ile uygulanan kaplamalarda bulunabilir. Korunma: Sprey uygulaması – havasız sprey ekipmanı kullan, inceltici veya sprey sıcaklığıyla viskoziteyi ayarla. Karıştırma esnasında hava girmemesi için doğru karıştırma ekipmanı kullanılmalı. Emüsyon boyalara köpüklenmeyi önleyici ekleme yapılmalı. Tamir: Köpüklenmenin boyut ve ciddiyetine göre, kaplama uzaklaştırılıp tekrar kaplanmalı.

 

TEBEŞİRLENME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filmi üzerinde pudramsı bir tabaka. Renk değişimi veya renk uçması da görülmektedir. Tebeşirlenme oranı pigment yogunlugu ve yapıştırıcı seçimiyle değişmektedir. Olası Nedenler: Havaya ve/veya UV ışığa maruz kalan boya yapıştırıcısının ayrılması. Korunma: Tebeşirlenme ve UV ‘ye karşı yüksek direnci olan üst katman uygulanmalı. Tamir: Hafif bir kumlamayla tüm tebeşirlenmeyi kaldırıp, zayıflayan malzemeyi soyduktan sonra tebeşirlenmeye dirençli üst katman uygula.

 

İNCE ÇATLAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Üst katmanı geçmeyen ince çatlaklar. Bazı ince çatlaklar ancak büyütme ile görünebilir. Olası Nedenler: Tipik bir formülasyon ve/veya şartname sorunu. Çatlamada olduğu gibi, boya yüzeyini kırılganlaştırıp çatlatan gerilimler meydana geldiğinde olur. Sınırlı boya esnekliği. Korunma: Doğru formüle edilmiş kaplama sistemi kullanılmalı. Tamir: Yüzey aşındırıp temizlenir sonrasında uyacak alt/üst katman atılır.

 

YUMUŞAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Uzun kuruma süresinden sonra bile kaplamanın yumuşak kalması. Olası Nedenler: Çift kaptan karıştırılarak elde edilen boyalar için hatalı karıştırma oranı. Çok düşük kurutma / kür sıcaklığı. Kaplamada kalan fazladan çözücü. Korunma: Çift kaplı boyalarda karıstırma oranına dikkat edilmelidir. Önerilen miktarda inceltici kullanılmalı. Kaplama kontrollü çevre şartlarında kürlenmelidir. Tamir: Tüm yumuşak kaplamayı kaldır, uygun kaplama sistemi veya üst katmanı üretici tavsiyesine göre uygula.

 

GÖZENEKLENME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boyanın altındaki yüzeyle teması olmadığında görülen yüzey kırılmaları. Boya yüzeyi ıslatamaz. Çok geniş olabilir. Olası nedenler: Yüzeyin nem, pas, kir, yağ, silikon vs ile kirlenmesi. Yanlış çözücü oranı. Korunma: Yüzeyin temiz olması gereklidir. Tamir: Kirlenmiş yüzeyi temizle veya temiz yüzeye ulaşmak için kaplamayı uzaklaştır. Üretici tavsiyesine göre kaplamayı tekrar uygula.

 

AĞ OLUŞUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Normal atomize partiküller yerine yüksek moleküler ağırlıklı polimerler içeren çözeltiler püskürtülmesi sonucu oluşan ince lifler. Olası Nedenler: Bazı tip polimer çözeltilerinin çok yüksek viskozitesi. Korunma: Piskürtme viskozitezini düşürmek. Daha uygun bir çözücü karışımı seçmek. Püskürtme koşullarını değiştirmek. Tamir: Etkilenmiş tüm malzeme aşındırılıp kaldırılmalı ve tekrar kaplanmalı.

 

ÇATLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Yüzeye kadar inebilen görünür çatlaklı boya kaplamaları. Cüzi bir çatlaktan tehlikeli bir çatlağa kadar değişik şekillerde oluşabilirler. Olası Nedenler: Çatlama genellikle gerilimlerle ilgili bir hatadır, yüzey hareketleri,

yaslanma, nemin emilmesi, kusulması ve kaplamanın esnekliğini kaybetmesi gibi nedenlere bağlanabilir. Kaplama kalınlığı arttıkça çatlak riskide artmaktadır. Korunma: Doğru kaplama sistemleri, uygulama teknikleri ve kuru film kalınlıkları kullanılmalıdır. Alternatif olarak, daha esnek bir kaplama sistemi kullanılabilir. Soğuk havalarda tek katta yüksek film kalınlıkları yerine 2 kat şeklinde uygulama yapılması sorunun çözümüne yardımcı olmaktadır.

Tamir: Tüm çatlak boyayı gidermek için aşındırılmalı. Doğru şekilde tekrar kaplama yapılmalı veya daha esnek, çatlağa daha az duyarlı kaplama sistemi kullanılmalıdır.

 

KRATERLEŞME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filminde kase şeklinde çökükler oluşması. Gözeneklenme ile karıştırılmamalıdır. Olası Nedenler: Kaplama kururken içinde sıkılaşıp patlayan hava kabarcıklarının bıraktığı ufak kraterler, kaplamanın tek biçimli bir film haline ulaşmak için yeterli zamanı olmaması. Korunma: Püskürtme tekniği hava sıkışmasını engelleyecek şekilde geliştirilmeli. Boya üreticisi tavsiyesine uygun incelticiler eklenmeli. Tamir: Aşındırarak yüzey temizlenmeli ve tekrar kaplanmalı.

 

KARGA AYAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filmi üzerinde karga ayağını andıran şekillerde kırışıklar olusması. Olası Nedenler: Alttaki yumuşak boyadan yavaşça çözücü buharlaşması sırasında yüzeyin hızlıca kuruyup buruşması. Korunma: İnceltici boya katmanı uygulanmalı, daha yavaş kuruyan incelticiler eklenmeli, kullanılan boya sistemine göre uygulama ve kurutma koşulları uygulanmalı. Tamir: Tümüyle kuruyken yüzeyi aşındırıp tekrar kaplanmalı.

 

DELAMİNASYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kaplamalar ve boya arasında yapışma kaybı. Olası Nedenler: Uyumlu boya malzemeleri kullanıldığı sürece delaminasyon hataları genellikle eksik yüzey hazırlığı ve kaplamalar arası kirlenme, aşırı üst kaplama süreleri, parlak yüzeye uygulama gibi uygulama hatalarından kaynaklanır. Korunma: Boya kaplamaları arasında kirlenme olmadığına emin olunmalı, kaplamalar arası süreler takip edilmeli, kaplamalar arasındaki parlak yüzeyler hafifçe aşındırılmalı ve temizlenmelidir. Tamir: Delaminasyon boyutuna bağlı olarak, aşındırıp tekrar kaplanır veya delamine olmuş kaplama tümüyle kaldırılır ve tekrar uygulanır.

 

KURU SPREY (OVER SPRAY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Partiküllerin akışkanlığının birlikte akmak için yetersiz olduğu ve genellikle zayıf tutunduğu boya filmi yüzeyindeki pürüzlü ve homojen olmayan yüzey durumu. Olası Nedenler: Yanlış püskürtme uygulaması(tabanca mesafesi). Ayrıca hızlı kuruyan ürünler ve çok yüksek uygulama sıcaklığı. Korunma: Doğru kaplama uygulama ekipmanı ve tekniği kullanılmalı. Daha yavaş kuruyan çözücü veya karışımı kullanılmalı. Tavsiye edilen prosedürler izlenmeli. Tamir: Kuru sprey görünen yeri aşındırıp kaldırılmalı ve tekrar kaplama ve üst kaplama uygulanmalı.

 

EFLORESANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Beton, tuğla, plaster yüzeyindeki pudramsı madde. Tuzların gelmesiyle oluşan efloresans boyayı yüzeyden kaldırmaktadır. Olası Nedenler: Yüzeydeki çözünebilen tuzlar. Nem tuzları malzeme yüzeyine getirir, bu da kaplama yapışmasında hataya neden olur. Korunma: Yüzeyde nem olmadıgına, kaplama sistemine uygun sekilde temiz olduğuna emin olunmalı. Nemin kaynağı yok edilmeli. Tamir: Pudramsı maddeler uzaklaştırılmalı ve yüzey iyice temizlenmeli. Beton için özel formüle edilmiş sızdırmazlık elemanı uygulanmalı.

 

EROZYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Bazı noktalarda ve alanlarda boya filmlerinin seçimli olarak kalkması. Olası Nedenler: Boya filminin yağmur, kar, rüzgar, kum vs gibi nedenlerle aşınıp gitmesi. Yüzey bitimindeki düşük homojenitesi dolayısıyla fırça ile uygulamada daha baskındır. Korunma: Yüzey erozyonuna/aşınmasına dirençli kaplama sistemi kullanılmalıdır. Tamir: Yüzeyi kirden arındırıp, çevre koşullarına göre formüle ve test edilmiş kaplama sistemi uygulanmalı.

 

RENK UÇMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Güneş/havaya maruz kaldığında boya renginin solması. Parlaklığın kaybını da beraberinde getirebilir. Bazı durumlarda tebeşirlenmeyi hatırlatır, fakat yüzey pudramsı değildir. Nemli ortamda renk uçması hızlanır.

Olası Nedenler: Yanlış pigmentasyon, organik pigment kullanımı, atmosferik kirlenme, delikli malzeme yüzeyi. Korunma: UV ısığına ve solmaya direnen doğru kaplama sistemi kullanılmalıdır. Işıkta kararlı pigmentli kaplama kullanılmalı. Tamir: Yüzeyi aşındırıp temizlenmeli ve ışıkta kararlı kaplama sistemi uygulanmalı.

ÇATLAMA

KRATERLEŞME

KARGA AYAĞI

DELAMİNASYON

KURU SPREY

EFLORESANS

EROZYON

RENK UÇMASI

FİLİFORM

GEVREKLEŞME

TOPAKLANMA

TAŞMA

FLOTASYON

ALTTAN GÖRÜNME

GRİT İNKLÜZYONU

YANLIŞ KAPLAMA SİSTEMİ

DARBE HASARI

LAMİNASYONLAR

KAYIPLAR / ATLAMALAR / HOLİDAYLER

KAYIP ÜST KATMAN

ÇAMUR ÇATLAMASI

PORTAKAL KABUĞU

FAZLA SPREY

SOYULMA

İGNE DELİKLERİ

YAGMUR HASAR – SU İZİ

DALGALANMA

ÇÜRÜME

SARKMA

PAS BENEKLENMESİ

PAS LEKELENMESİ

YAPIŞKAN KAPLAMA

ÇÖKELME

ÇÖZÜCÜ YÜKSELMESİ

ÇÖZÜCÜ KÖPÜKLENMESİ

YAPIŞKANLIK

KOROZYON ÇENTİĞİ

BURUŞMA

ÇİNKO KARBONAT

SU İZİ

AĞ OLUŞUMU

BÜYÜME

PAS DÖKÜLMESİ

FİLİFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: İnce lak ve diger kaplama sistemleri altından türeyen korozyon tehdidi. Eski konserve tenekelerinde sıklıkla görülür. Ayrıca boyalı alüminyumda ve diğer yüzeylerde de görülür. Olası Nedenler: Metal yüzey üzerindeki kir veya kaplamaya gelen, korozyonla sonuçlanabilecek hasar. Korunma: Metal yüzeyde kaplama öncesi kir olmadığına emin olunmalı. Tamir: Tüm korozyon ürünleri ve yapışmamış kaplama uzaklaştırılmalı. Aşındırılıp,

temizlenmeli ve tavsiyelere uygun kaplanmalı.

 

GEVREKLEŞME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boyanın gevrekleşip kalktığı bir yapışma hatası. Ahşap yüzeyde ve galvenizlemede daha sık görülür. Olası Nedenler: Yanlış boya sisteminin kullanılması. Belirli yüzeylerde işlem yetersiz uygulama teknikleri. Ayrıca farklılaşan genleşme ve daralmalar da neden olabilir. Boya sisteminin yaşlanmasıda yol açabilir. Korunma: Doğru kaplama sistemi ve ön-işlem uygulanmalı. Tamir: Düzgün bir kenar elde edilene kadar tüm gevrek kabuk uzaklaştırılmalı. Aşındırılıp, hafifçe kumlayıp uygun kaplama sistemi uygulanmalı.

 

TOPAKLANMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kaplama malzemesinde gevşek tutunmuş pigment topaklarının oluşması. Olası Nedenler: Pigmentlerin topaklanmasına neden olan pigmentlerin degişken dağılımı. Uygun olmayan incelticilerin ve karışımların kullanılması.

Korunma: Düzgün formüle edilmiş ve karıştırılmış ürünlerin kullanıldığına emin olunmalı. Tavsiye edilen incelticiler kullanılmalı. Tamir: Topaklanmanın görüldüğü yerler uzaklaştırılmalı. Yüzey aşındırılıp temizlenmeli, düzgün formüle edilmiş ve karıştırılmış kaplama sistemi uygulanmalı.

 

TAŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Pigment ayrışması dolayısıyla uygulamanın hemen sonrasında oluşan bir hata. Olası Nedenler: Pigment ayrışması ve çökelmesi. Korunma: Doğru formüle edilmiş ürünler kullanma. Tamir: Hafifçe aşındırılıp temizlenmeli ve uygun formüle edilmiş malzeme ile kaplanmalı.

 

FLOTASYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Farklı pigmentlerin karışımını içeren renklendirilmiş malzemelerde ortaya çıkar. Taşmayı anımsatsa da farklı pigmentler ayrıştıgında benekli veya çizgili bir efekt ortaya çıkartır. Olası Nedenler: Gözle görülebilen benekli etkiye farklı renkte pigmentlerin ayrışması yol açar. Ayrıca fazla inceltici eklenmesi de neden olabilir. Korunma: Doğru formüle edilmiş ürünler kullanılmalı. Çözücü ile fazla inceltilmemelidir. Tamir: Tümü aşındırılıp temizlenmeli ve uygun üst kaplama uygulanmalı.

 

ALTTAN GÖRÜNME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filminden alttaki yüzeyin görünmesi. Çoğunlukla koyu renklerin daha açık renk ile kapanmasında görülür. Olası Nedenler: Kaplama kalınlığının çok düşük olması. Üst kaplamanın yetersiz olması. Alt kaplamanın güçlü bir rengi olması. Korunma: Katman kalınlıkları yeterince kalın olmalıdır. Kapatma özelliği iyi opak kaplamalar kullanılmalıdır. Tamir: Temiz yüzeye uyumlu ek kaplama uygulanmalı.

 

GRİT İNKLÜZYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Grit ve toz partiküllerinin kaplama sistemi içine gömülmesi. Olası Nedenler: Boya uygulaması öncesi kullanılmış gritin yüzeyden uzaklaştırılmaması. Islak primer veya alt kaplamanın çevreden gelen grit ile kirlenmesi. Üst kaplamaya yapışan grit parçacıkları. Koruma: Taze boya uygulanmadan önce kullanılan gritin uzaklaştırıldığına emin olunmalıdır. Islak boyalı yüzeylerin yakınında kumlama olmamalıdır. Boya tekneleri, fırçalar vs. kumlama esnasında korunmalıdır. Tamir: Grit kirlenmesi olan yüzey aşındırma veya kumlama ile temizlenip tekrar kaplanmalı.

 

BÜYÜME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Organizmaların bitmiş ürünlerin yüzeyine tutulması ve büyümesi. Bunlar boy, şekil ve ömür olarak farklılık gösterirler. Olası Nedenler: Genellikle, nem içindeki, ıslak veya batırılmış durumdaki doğal organizasyonlar. Tutunmadan sonra büyüme devam edeblir. Korunma: Doğru kaplama şartnamesi ve çevreye uygun ürünler kullanılmalıdır. Pratik ise düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Tamir: Tüm büyüme uzaklaştırılmalı, yüzey aşındırılmalı ve uygun kaplama sistemi uygulanmalıdır.

 

YANLIŞ KAPLAMA SİSTEMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Uygun olmayan ve uyumsuz kaplama sistemi kullanılması sonucu hızla oluşan hata. Olası Nedenler: Uygun olmayan ve uyumsuz kaplama malzemeleri. Korunma: Doğru kaplama şartname ve malzemeleri kullanılmalıdır. Farklı kaplamaların birbirine uyumundan emin olunmalıdır. Tamir: Hatalı kaplama uzaklastırılmalı ve dogru kaplama sistemi kaplanmalıdır.

 

DARBE HASARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Darbe noktasından yayılan çatlaklar. Olası Nedenler: Nispeten kırılgan kaplamaya darbe ile hasar verilmesi. Cam fiber ile kuvvetlendirilmiş plastiklerde daha sıkı görülür. Korunma: Darbe hasarından korunulmalıdır.

Tamir: Hasar görmüş alanlar aşındırılmalı ve tekrar kaplanmalı.

 

LAMİNASYONLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Fotoğrafta gereğinden fazla boyanan ve sonrasında pas lekelenmesi oluşan dökme demir parçadaki gevrek kabuklar görülmektedir. Olası Nedenler: Kaplama sistemi uygulamasından önce delamine bölgelerin

uzaklaştırılmaması. Korunma: Yeterli yüzey hazırlığının yapıldığına emin olunmalı. Tamir: Tüm laminasyonlar taşlanarak uzaklaştırılmalı, kumlama sonrası tekrar kaplanmalı.

 

 

KAYIPLAR / ATLAMALAR / HOLIDAYLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Tüm alan kaplanacakken yüzeyde boşluklar kalması. Ayrıca çok katlı kaplamalarda tek kat da böyle değerlendirilir. Olası Nedenler: Yetersiz uygulama teknikleri. Kalite kontrol yetersizliği. Korunma: Doğru uygulama teknikleri kullanılmalı. Kalfiye inspektör kullanılmalı. Tamir: Kaplamaları düzgün hazırlanmış ve temizlenmiş yüzeyleri şartnameye ve üretici prosedürlerine uyarak tamir et.

 

KAYIP ÜST KATMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Üst katmanı uygulamadaki hata sonucu alttaki kaplamanın görünmesi. Olası Nedenler: Yetersiz kaplama uygulaması ve kalite kontrol. Yetersiz kaplama kalınlığı. Korunma: Her katmanın iyi uygulandığı kontrol edilmeli. Tamir: Yüzey aşındırılır, üst katman veya alt katman ve üst katman tekrar uygulanır.

 

ÇAMUR ÇATLAMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kurumuş kaplama, kurumuş çamur birikintisi görüntüsündedir. Çatlakların boyu ve adedi değişir, fakat bir ağ oluştururlar. Olası Nedenler: Kalın kaplama sistemlerinin üstünde çıkabilse de genellikle inorganik

çinko silikatları veya su bazlı kaplamalar gibi yoğun pigmentli primerlerin uygulanması sonucunda çıkar. Korunma: Sadece önerilen kaplama kalınlığı kullanılmalıdır. Doğru formüle edilmiş ürünler ile tavsiye edilen uygulama kullanılmalıdır. Tamir: Çatlamış, kabarmış boyayı uzaklaştırmalı, yüzey aşındırılıp temizlenmeli, üretici tavsiyesine göre tekrar kaplama yapılmalı.

 

PORTAKAL KABUĞU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Portakal kabuğunu hatırlatan, özellikle püskürtme boya filminde ortaya çıkan görüntü. Olası Nedenler: Boya filminin akmasında sorun olması. Uygulama tekniği eksikliği veya yanlış çözücü karışımı. Korunma: Doğru formüle edilmiş ürünler ile doğru uygulama yapılmalıdır. Tamir: Estetik önemli olduğunda tümünü aşındırıp temizle ve tekrar kapla.

 

FAZLA SPREY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Önceki kuru kaplamanın yüzeyine yapışan küçük partiküller. Genellikle sprey yapılan alanın bitişiginde ortaya çıkar. Çoğunlukla çakıl taşlı yüzey gibi görünür. Kuru sprey ile benzerdir. Olası Nedenler: Sprey yolunun dışına düsen ıslak boya partikülleri. Çözücünün çok hızlı uçtuğu hallerde. Rüzgarlı ortamda sprey yapıldığında. Korunma: Uygun çevre koşullarında sprey boya yapılmalıdır. Kuru boya üzerine gelen fazla spreyi azaltacak biçimde bir sprey yolu seçilmelidir. Tamir: Kürlenme veya kuruma öncesi fırçalayıp çözücü ile silin. Kürlenme olmuş ise aşındırıp bir daha kaplayın.

SOYULMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Yumuşak ve soyulabilir kaplamalar ortaya çıkarmaya meyilli olsa da, soyulma, yüzeyde veya katmanlar arası kabuklaşması ile gevrekleşmeye benzer. Olası Nedenler: Kirlenme veya kaplama uygunsuzlukları nedeniyle boya filminin yapışma kuvvetinin azalması. Korunma: Doğru kaplama sistemi ve şartname kullanılmalı, yüzeyler temiz olmalıdır. Tamir: Sağlam kenara kadar yumuşak soyulabilir kısmı kaldırılmalı veya tümüyle uzaklaştırılmalı. Aşındırıp temizledikten sonra üretici tavsiyesine göre uygun kaplama sistemi uygulanmalı.

 

İĞNE DELİKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Hava ve gaz kabarcıklarının patlamasıyla oluşup filmin kurumasından önce yok olmayan küçük krater ve deliklerin neden olduğu yaş filmdeki çok küçük delikler. Olası Nedenler: Boya filmi içinde çözücü ve hava sıkışması. Çinko ile doldurulmuş primerler, çinko silikatlar ve metal püskürtülmüş kaplamalar gibi delikli yüzeylerin kaplamasında daha çok ortaya çıkar. Hatalı sprey uygulamaları ve çözücü karışımı da neden olabilir. Korunma: Doğru ürün formülasyonu, uygulama tekniği, çözücü karışımı ve çevre koşulları kullanılmalıdır. Sprey tabancasının mesafesi kontrol edilmelidir. Tamir: Tümüyle aşındırıp temizledikten sonra tüm katmanlar tekrar uygulanmalı.

 

YAGMUR HASARI – SU İZİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Yağmur veya yoğunlasma sonucu boya filmi üzerinde oluşan krater ve su izleri. Olası Nedenler: Yeni boyanmış yüzeye düşen yağmur, yeterli sertleşme olmadan önce yüzeyde krater oluşturur. Korunma: Mümkün ise yağmura ve yoğunlasmaya maruz kalmadan önce yüzeyin sertleşmesi beklenmeli. Tamir: Hasarlı bölgeler aşındırılıp temizlendikten sonra tümüyle kaplanacak.

 

DALGALANMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya yüzeyinde dalga görüntüsü. Olası Nedenler: Islak boya yüzeyine vuran kuvvetli rüzgar. Alt tarafa denk geldiğinde dalgalar sarkıt şeklini alabilirler. Kötü uygulama tekniği de neden olabilir. Korunma: Uygun olmayan koşullarda boya uygulanmamalı. Doğru uygulama tekniği ve isçilik kullanılmalı. Tamir: Hafif dalgalanma olduğunda dış yüzey aşındırılıp tekrar kaplanır. Etki büyük olduğunda tüm katmanlar kaldırılıp tekrar kaplama yapılır.

 

ÇÜRÜME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Nemli ahşapta, boyanın ayrılması, kabarması, çatlaması. Olası Nedenler: Yumuşak ahşap üzerine kötü uygulama yapılması. Hatalı boya kullanımı. Korunma: Ahsap yüzeye doğru bakım ve kaplama yapılmalıdır. Boyama öncesi çürük kısımlar yok edilmelidir. Tamir: Çürük ahşap uzaklaştırılır, doğru boya formülü kullanılır.

 

SARKMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Dikey yüzeylere fazladan boya uygulamasının hemen sonrasında boyanın akmasında ortaya çıkan şekil. Olası Nedenler: Boya uygulaması sırasında fazla inceltici, yanlış/eksik pişiriciler kullanılması veya kötü işçilik. Uç durumlarda formülasyon problemi. Korunma: Uygun formüle edilmiş ürünler doğru tekniklerle uygulanmalıdır. Tamir: Boya hala ıslakken fırça ile yokedilmeli. Boya kurumuşsa, bu bölgeler aşındırılıp temizlenmeli ve noktasal veya tümüyle tekrar kaplama yapılmalı.

 

PAS DÖKÜLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Püskürtülmüş metal kaplamasının deliklerinin içinde olusan demir oksit noktaları. Boya filmindeki pas beneklenmesine benzer. Olası Nedenler: Aluminyum termal sprey kaplama uygulamasının hemen sonrasında

oluşan fenomen. Nem, metal kaplama tarafından emilir ve demir bazlı malzeme ile tepkimeye girer. Korunma: Kontrollü bir çevrede uygulanmalıdır. Uygulamsonrasında yüzey korunmalıdır. Tamir: Pas dökülmesii olan yerler temizlenmeli, telle fırçalanmalı, su ile yıkanmalı. Termal sprey kuru film kalınlıgı yeterli olduktan sonra koruyucu, sızdırmaz bir tabaka ile kaplanır.

 

PAS BENEKLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Genellikle ince primer tabaka üzerinde, boya filmi üzerinde ortaya çıkan pas benekleri. Lokal bir beneklenme gibi başlayıp hızla yayılır. Olası Nedenler: İnce film kalınlığı, boşluklar, holidayler, çelikteki laminasyon gibi

hatalar. Fazla pürüzlendirilmiş bir yüzeyde de eğer film pürüz üst noktalarını kaplayamıyorsa da neden olur. Kaplı yüzeyin metal tozlarına maruz kalması. Korunma: Yeterli bir primer kaplama. Kaplamanın pürüzleri tümüyle kapattığına emin olunmalı. Daha kalın kaplama sistemi veya düşük pürüzlülük. Etraftan gelebilecek metal tozlarına karşı tedbir alınmalıdır. Tamir: Tipine ve boyutuna baglı olarak asındırılır veya kumlanır ve tekrar kaplanır.

Yabancı maddeler uzaklastırılır, noktasal veya tümüyle tekrar kaplanır.

 

PAS LEKELENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Demir oksit çökelmesiyle boya yüzeyinde oluşan hafif lekelenme. Olası Nedenler: Sıkı kaplanmış bir yüzeyin üstüne paslı bir yüzeyden akan su. Pas lekelenmesi pas ıslandığında ve kirli su başka parçaların, lokasyonların üstüne akıp renk degişmesi yarattığında olur. Daha çok görsel bir sorundur, kaplamada sorun olmayabilir. Korunma: Yeterli dizayn, uygun bakım. Tamir: Lekelenme uzaklastırılmalı ve makyajlama yapılmalı.

 

YAPIŞKAN KAPLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Kaplama yumuşak ve yapışkan olur. Noktasal veya daha geniş olabilir. Olası Nedenler: Esterler, alkali ve su arasındaki tepkimeyle sabun oluşumu. Çogunlukla alkali ve yağ kaplamalarında görülür. Katodik korumayla beraber kullanılan kaplamalarda ve beton kaplamalarda belirgin olarak görülür. Korunma: Doğru malzemeler ve şartnameler kullanılmalıdır. Tamir: Yapışkan kaplamanın görüldüğü tüm yumuşak kaplamalar aşındırılmalı,

temizlenmeli ve katmanlar tekrar uygulanmalı.

 

ÇÖKELME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Uygulama öncesinde çökelmiş pigmentleri, katı maddeleri tanımlar. Depolamada olur. Karıştırma sonrası ve uygulamada ortaya çıkması farklı renklenmelere neden olur. Olası Nedenler: Stokta beklemiş, fazla pigmentli, hatalı formüllü veya kirlenmiş boyalar. Çinko içeren primerlerde sorun olabilir. Korunma: Ürünler raf ömrü içinde kullanılmalıdır. Yeterli karıştırma prosedürleri kullanılmalıdır. Sprey uygulamasında boya karıştırılmaya devam edilmelidir. Tamir: Etkilenmiş bölgeler çökelmeye karşı önlem alınarak tekrar kaplanmalı.

 

ÇÖZÜCÜ YÜKSELMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filmi üzerinde püskürme. Zayıf bir yüzeye ve kaplama bozunmasına yol açan buruşma ve kabarcıklanma. Olası Nedenler: Uyumsuz boya sistemleri. Çözücü karışımı kuvvetli üst katman alttaki katmanı bozabilir. Alttaki katman tam sertleşmeden üst kaplama. Korunma: Doğru şartname, kaplama süreleri ve malzemeler kullanılmalıdır. Katmanlar arası uyumluluk için denemeler yapılmalıdır. Tamir: Tüm hatalı kaplamalar uzaklaştırılmalıdır. Tavsiye edilen kaplama sürelerine göre aşındırma ve temizleme sonrası kaplanmalı.

 

ÇÖZÜCÜ KÖPÜKLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Uygulamanın hemen sonrasında boya filmi yüzeyinde ortaya çıkan çözücü baloncukları. Olası Nedenler: Hatalı çözücü karışımları, delikli yüzeyler ve uygunsuz çevresel koşullar. Korunma: Doğru kaplama şartnameleri ve malzemeler kullanılmalıdır. Doğru uygulama teknikleri ve çevre koşulları kullanılmalıdır. Tamir: Yüzey hafifçe asındırılmalı, temizlenmeli sonrasında katmanlar uygulanmalı.

 

 

YAPIŞKANLIK

 

Tanım: Uygulanmış yumuşak kaplama filmi. Islak hali geçmesine rağmen boya filmi yumuşak ve yapışkandır. Bazen sadece yüzeye dokunulduğunda anlaşılır. Olası Nedenler: Boyanın yumuşak olmasının neden; fazla kalınlık, fazla inceltici, yanlıs/eksik pişirici, düşük kuruma/pişme sıcaklığı, raf ömrü geçmis kaplama kullanımı. Korunma: Dogru kaplama sartnameleri ve malzemeleri kullanılmalıdır. Çift kaplı malzemelerin iyi karıstıgına emin olunmalıdır. Boya üreticisinin tavsiyelerine uyulmalıdır. Tamir: Hatalı kaplama uzaklastırılmalı. Asındırma, temizlik yapılıp tekrar kaplanmalı.

 

KOROZYON ÇENTİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filminin ötesinde görülebilen korozyon. Korozyon boya filminin ötesine geçer ve onu yüzeyden kaldırır. Ciddi durumlarda kabarcıklanma, kabuklanma, çatlak ve görünür pas şeklinde görülür. Olası Nedenler: Korozyonlu yüzeye boya uygulaması yapmak. Mekanik hasardan ve primer atlanmıs bölgeden sızan pas. Kötü dizayn edilmis bölgelerde veya yetersiz hazırlık ve kaplama kalınlıgı uygulanan yerlerde. Bakım eksikligi de neden olabilir. Korunma: Uygun kaplama şartnameleri ve bakım prosedürleri kullanılmalıdır. Uygun formüle edilmis primer kullanılmalıdır. Tamir: Lokal ise o bölge tamir edilebilir. Sağlam yüzeye kadar temizlenir, tavsiyelere

uygun tamir kaplaması yapılır.

 

SU İZİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Yüzeydeki su damlalarının buharlaşması sonucu oluşan izler. Etki kalıcı veya geçici olabilir. Olası Nedenler: Islak boya filmi üzerine yağmur damlaları düşmesi. Bunlar kalıcı izler bırakırlar. Kurumuş boya filmi üzerine yağmur damlaları düşmesi. Bu izler silinebilir. Korunma: Yağmur ihtimali oldugunda boya yapılmamalı. Tamir: Sadece yüzeyde iz varsa bunlar temizlenebilir, fakat kraterleşme veya kalıcı hasar varsa yüzey aşındırılıp, temizlenip tekrar kaplanmalıdır.

 

BURUŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Boya filminde kuruma sırasında boşlukların ortaya çıkması. Olası Nedenler: Çözücü bazlı boyalar kullanıldığında yüzeyde oluşan katman dolayısıyla. Ayrıca çözücünün etkisiyle kaplamanın sismesi nedeniyle. Alt katmanda

sertleşme tamamlanmadan kaplama yapmakla. Korunma: Doğru kaplama şartnamesi ve malzemeler kullanılmalıdır. Yeterli karıştırma, uygulama, kürlenme sağlanmalıdır. Tamir: Hatalı kaplama kaldırılmalı ve tekrar kaplanmalı.

 

ÇİNKO KARBONATLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanım: Galvanizlenmiş yüzeylerde yapışma kaybı. Boyanın galvanizlenmiş bir yüzey üzerinde kabarcıklanması. Olası Nedenler: Boya uygulaması öncesi galvaniz yüzeyinde beyaz pas veya karbonatlar. Çinkonun boya yüzeyi altında korozyona ugraması. Paslanmadan farkı beyaz olusudur. Korunma: Çinko kaplama çevre etkilerinden korunmalı ve uygun kaplama sistemi kullanılmalıdır. Tamir: Yüzey suyla yıkanmalı, çinko korozyonu izleri yok edilmelidir. Hafif kumlama veya aşındırma yapılıp kaplanmalıdır.

Hakkımızda

Her biri dünya devi olan bayiliğini üstlenmiş olduğumuz firmaların, sürekli gelişen teknolojileri ve yenilikleri ile sanayicilerimize kalite  konusunda yarattığı işbirliği ortamını sunmak ana hedefimizdir.

 

Bu amaç doğrultusunda, müşterilerimizin istek ve beklentileri şirketimizin ilerlemesi ve gelişmesi açısından bizlere rehber niteliği taşıdığından, dünyanın lider kuruluşları ile sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Bayiliklerimiz

İletişim

kemipaz@kemipaz.com.tr

+90 312 397 81 62 (pbx)

+90 312 397 81 63

İstanbul yolu 5. Km Macun

Mahallesi Serpmeleri 147 / 8

Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Projelerimiz

© 2016, Kemipaz Ltd. Şti. , Tüm Hakları Saklıdır.

www.assreklam.com