Yüzey Hazırlığı

Yüzey Hazırlığı

1 – Yüzey Hazırlığı ile ilgili Kalite Kontroller

a – ISO 8501-1:2007 Yüzey Kıyaslama Kitapçığı ile Görsel Kontrol

b – ISO 8503-1 , ISO 8503-2 Elcometer 125 Yüzey Komperatörü ile Kıyaslama

c – ISO 8503-5 , SSPC-PA 17 Yüzey Profil Ölçüm Cihazları ile Yüzey Profil Derinlik Kontrolleri (TQC Dijital ve Elcometer Analog cihaz kullanımı vasıtasıyla)

d – ISO 8502-3 Yüzey Toz Testi ( Dust Test ) Kontrolleri

e – ISO 8502-6, ISO 8502-9 Standartların Uygun Yüzeyin Tuz Testi Kontrolleri

Yüzey Hazırlık Kontrol

ISO 8501-1:2007 Yüzey Kıyaslama Kitapçığı ile referans fotoğraflarla görsel kıyaslama yapılarak

Kemipaz

Yüzey Hazırlık Kontrol

ASTM D-4417 Method A, ISO 8503-1 ve ISO 8503-2 standartına göre aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş çelik yüzey profillerinin derecelendirilmesi yüzey kıyaslama komperatörü ile yapılmaktadır.

Kemipaz

Yüzey Hazırlık Kontrol

ISO 8503-3, ISO 8503-5 , ASTM D 4417-C standartlarına uygun folyo kalınlığı ( testex x-coarse bant ) ölçüm cihazı kullanılarak yüzey profil ölçüm ekipmanları (TQC FTG2000 ve Elcometer 124 – Elcometer 223 ) ile yüzey profil derinlik ölçümleri yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Kemipaz

Yüzey Hazırlık Kontrol

ISO 8503-3, ISO 8503-5 , ASTM D 4417-C standartlarına uygun folyo kalınlığı ( testex x-coarse bant ) ölçüm cihazı kullanılarak yüzey profil ölçüm ekipmanları (TQC FTG2000 ve Elcometer 124 – Elcometer 223 ) ile yüzey profil derinlik ölçümleri yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Kemipaz

Yüzey Hazırlık Kontrol

ISO 8502-6 ve 9 standartlarına uygun Elcometer 138/2 ( Surface Contamination Kit – Bresle Salt Kit ) , Extech EC-Sal-TDS, Hach Lange HQ40D Test Ekipmanları kullanılarak kumlanmış yüzeylerde yüzey iletkenlik ölçüm ( Bresle method ) değerleri kontrol edilebilmekte ve raporlandırılmaktadır. Bu sayede boyanacak yüzeydeki iletkenlik değeri şartnamede belirtilen değerler aralığının altında ise boya uygulama işlemine geçilebilmektedir.